Veľmi prestížna lokalita pre založenie spoločnosti. Vo Švajčiarsku odporúčame založiť buď bežnú GmbH, AG alebo pobočku zahraničnej spoločnosti (napr. Hongkong Ltd spoločnosti). Hlavným rozdielom medzi týmito dvomi variantmi je spôsob, akým je potom riešené zdanenie dividend. Dividendy spoločnosti vyplatené akcionárom podliehajú vo Švajčiarsku zrážkovej dani, zatiaľ čo dividendy vyplatené švajčiarskou pobočkou zahraničnej spoločnosti zrážkovej dani vo Švajčiarsku nepodliehajú. Ďalej, štandardný akciový kapitál vo výške 20.000 CHF (pre GmbH), 50.000 CHF (pre AG) musí byť v prípade bežnej švajčiarskej spoločnosti zložený vo Švajčiarsku (napr. do notárskej úschovy) ešte pred založením spoločnosti, v prípade zakladania pobočky zahraničnej spoločnosti táto požiadavka neplatí.

Švajčiarske spoločnosti platia federálne, kantonálne a obecné dane, ktoré sa v celkovom súčte pohybujú medzi 11% až 24% v závislosti od lokality. Najnižšie zdanenie ponúka kantón Zug.

Minimálne jeden z riaditeľov musí byť švajčiarskym rezidentom (môžeme zabezpečiť), akcionári môžu byť nielen fyzické ale aj právnické osoby z akejkoľvek krajiny. Všetky spoločnosti musia viesť účtovníctvo a podávať daňové priznania (môžeme zabezpečiť).

Náklady na založenie švajčiarskej spoločnosti, sídlo, štandardné dokumenty, akciový certifikát, pečiatka a doručenie kuriérom sú 14.000 EUR.

Náklady v ďalších rokoch, teda prenájom sídla a administration fee sú 9.000 EUR.

Voliteľné služby:

Nominee riaditeľ (švajčiarsky rezident), jedna generálna plná moc (POA) overená notárom a apostiláciou, nedatovaná rezignácia nominee riaditeľa stojí 4.000 EUR ročne.

Nominee akcionár (právnická osoba), Declaration of Trust overená notárom a apostiláciou stojí 1.000 EUR ročne.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net