Spojené Štáty umožňujú založenie niekoľkých typov spoločností, napriek tomu sa pre nerezidentov odporúča väčšinou Limited Liability Company (LLC) v štáte Delaware. Pokiaľ nie je Delaware LLC riadená ani vlastnená americkým rezidentom a nepodniká v Spojených Štátoch, nemusí predkladať účtovnú uzávierku a okrem paušálnej Franchise Tax neplatí v USA žiadne dane. Spoločnosť založíme behom jedného dňa.

Riaditeľom (manager) Delaware LLC môže byť jedna alebo viacej osôb, rovnako tak majiteľom (member) môže byť jedna alebo viacej fyzických alebo právnických osôb. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ alebo majiteľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa alebo nominee (dosadeného) majiteľa.

Náklady na založenie Delaware LLC spoločnosti vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú 1,200 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú 900 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ - fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) majiteľ - právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Spoločnosti zakladáme aj vo všetkých ďalších štátoch USA.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net