Ras Al Khaimah

Emirát Ras Al Khaimah umožňuje založenie najflexibilnejšej a najdiskrétnejšej spoločnosti, akú je možné registrovať v Spojených Arabských Emirátoch. Mnoho podobných lokalít je považovaných iba za daňové raje, ale Spojené Arabské Emiráty sú skutočnou krajinou so skutočnou ekonomikou. RAK offshore spoločnosť neplatí žiadnu daň z príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete. Predkladanie účtovnej uzávierky nie je vyžadované.

RAK offshore spoločnosť musí mať aspoň jedného riaditeľa. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa. Akcie musia byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares). V prípadoch kedy nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Náklady na založenie RAK offshore spoločnosti vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú 3.700 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú 2.500 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ - fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár - právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

V Spojených Arabských Emirátoch zakladáme tiež spoločnosti vo Free Trade Zónach v Ras Al Khaimah a v Dubaji.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net