Typický a veľmi populárny daňový raj nachádzajúci sa v Indickom oceáne, východne od Afriky, severne od Madagaskaru. Spoločnosti neplatia žiadnu daň zo svojich príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete a nemajú povinnosť predkladať úradom účtovnú uzávierku. Založenie spoločnosti je jednoduché a rýchle – väčšinou netrvá dlhšie ako 1-2 pracovné dni.

Seychelská offshore spoločnosť musí mať aspoň jedného riaditeľa. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa. Akcie musia byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares). V prípadoch kedy nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Náklady na založenie seychelskej offshore spoločnosti vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú iba 1,000 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú 850 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ - fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár - právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net