Veľmi prestížna lokalita pre založenie spoločnosti. Spoločnosť musí predkladať daňové priznanie a platiť daň vo výške 25% zo všetkých ziskov dosiahnutých kdekoľvek na svete. Minimálna daň platená raz ročne je 1.750 EUR. Štandardný kapitál spoločnosti je 35.000 EUR, minimálny kapitál splatený pred založením spoločnosti je 17.500 EUR.

Rakúska spoločnosť musí mať minimálne jedného riaditeľa. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa. Akcie musia byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares). V prípade, že nechcete v spoločnosti figurovať ako akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Náklady na založenie rakúskej spoločnosti vrátane sídla, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatka a doručenie kuriérom sú 7.000 EUR.

Náklady v ďalších rokoch sú 3.900 EUR + minimálna daň 1,750 EUR.

Účtovné služby od 2.500 EUR ročne.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ - fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár - právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net