Panama je malý štát na pomedzí Južnej a Strednej Ameriky kontrolujúcej svetovo významný a strategický prieplav. Vďaka výhodnej zemepisnej polohe patrí panamské hospodárstvo k jedným z bohatších v Latinskej Amerike. Miestne spoločnosti neplatia žiadnu daň z príjmov dosiahnutých mimo Panamu a nemajú ani povinnosť predkladať úradom účtovnú uzávierku. Založenie spoločnosti je jednoduché a rýchle – väčšinou netrvá dlhšie ako 2 pracovné dni. Požadovaná je vyplnená a podpísaná objednávka, kópia pasu a kópia dokumentu s menom a adresou nie staršieho ako tri mesiace.

Offshore spoločnosť registrovaná v Paname musí mať troch riaditeľov, ktorí môžu byť akejkoľvek národnosti. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti sami figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadených) riaditeľov.

Akcie môžu byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares) alebo môžu byť vydané anonymné akcie na doručiteľa (bearer shares). V prípade akcií na doručiteľa musia zostať originály akciových certifikátov v úschove u registračného agenta v Paname. Spoločnosť s akciami na doručiteľa môže slúžiť pre anonymné držanie podielu v ďalších (napr. slovenských) spoločnostiach. Nevýhodou akcií na doručiteľa je problém s otvorením bankového účtu - väčšina bánk účet odmietne otvoriť. V prípadoch kedy je bankový účet nutnosťou, ale zároveň nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionári, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Okrem Panamy umožňujú akcie na doručiteľa už iba Marshallove ostrovy (celkom bez obmedzenia), Belize a BVI (s nutnosťou uloženia akciových certifikátov u registračného agenta)..

Náklady na založenie offshore spoločnosti v Paname vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú 1.150 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú 950 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ – tri fyzické osoby 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Uloženie akcií na doručiteľa v Paname 400 EUR ročne.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net