Daňový raj nachádzajúci sa v Indickom oceáne asi 900 km východne od Madagaskara. Spoločnosti (označované ako GBC2) sú na Mauriciuse daňovo nerezidentné a neplatia teda žiadnu daň z príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete, musia ale raz ročne úradom na Mauriciuse predložiť účtovnú uzávierku. Založenie spoločnosti trvá 3-5 dní.

Offshore spoločnosť registrovaná na Mauriciuse musí mať aspoň jedného riaditeľa. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa. Akcie musia byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares). V prípade, že nechcete v spoločnosti figurovať ako akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Náklady na založenie mauriciskej offshore spoločnosti vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú 2.500 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú 2.500 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ - fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár - právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Ďalšie voliteľné služby: spracovanie účtovnej uzávierky 400 EUR ročne.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net