Typický a veľmi populárny daňový raj nachádzajúci sa v Mikronézii, v strednej časti Tichého oceánu. Spoločnosti neplatia žiadnu daň zo svojich príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete a nemajú povinnosť predkladať úradom účtovnú uzávierku. Založenie spoločnosti je jednoduché a rýchle – väčšinou netrvá dlhšie ako 3-4 pracovné dni. Požadovaná je vyplnená a podpísaná objednávka, kópia pasu a kópia dokumentu s menom a adresou nie staršieho ako tri mesiace.

Offshore spoločnosť registrovaná na Marshallových Ostrovoch musí mať aspoň jedného riaditeľa, ktorý môže byť akejkoľvek národnosti. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa.

Akcie môžu byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares) alebo môžu byť vydané anonymné akcie na doručiteľa (bearer shares). Spoločnosť s akciami na doručiteľa môže slúžiť pre anonymné držanie podielu v ďalších (napr. českých) spoločnostiach. Nevýhodou akcií na doručiteľa je problém s otvorením bankového účtu - väčšina bánk účet odmietne otvoriť. V prípadoch kedy je bankový účet nutnosťou, ale zároveň nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Okrem Marshallových Ostrovov umožňujú akcie na doručiteľa už iba Belize, Britské Panenské Ostrovy a Panama (všetky s nutnosťou uloženia akciových certifikátov u registračného agenta).

Náklady na založenie offshore spoločnosti na Marshallových Ostrovoch vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú 1.150 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú 900 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net