Veľmi atraktívna lokalita pre tých, ktorí potrebujú spoločnosť registrovanú v Európskej Únii, s EU VAT (DPH) registráciou, bankovým účtom a nízkym zdanením príjmov. Zisk do výšky 500,000,000 maďarských forintov (cca 1,600,000 euro) sa zdaňuje sadzbou 10%, zisk nad túto hranicu sa zdaňuje 19% dane z príjmu.

Základný kapitál vo výške 3,000,000 forintov nie je potreba fyzicky splatiť, iba sa zapíše. Maďarská Kft (Korlátolt Felelõsségû Társaság – spoločnosť s ručením obmedzeným) musí mať minimálne jedného riaditeľa a minimálne jedného akcionára. Založenie maďarskej spoločnosti je rýchle a spoločnosť dostane okamžite pridelené EU VAT (DPH).

Založenie maďarskej spoločnosti, sídlo v Budapešti, registrácia u všetkých úradov vrátane EU VAT (DPH), účtovné služby na štvrť roka dopredu, štandardné dokumenty spoločnosti (overené apostiláciou na vyžiadanie) a doručenie kuriérom stojí EUR 2,400.

Náklady v ďalších rokoch, teda prenájom sídla v Budapešti stojí EUR 850. K tomu je potreba počítať s poplatkami za účtovné služby (vrátane prípravy a podávania mesačného priznania k DPH), ktoré sa účtuje vo výške minimálne EUR 300 za kvartál.

Voliteľné služby slúžiace pre zachovanie anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee riaditeľ (fyzická osoba), jedna generálna plná moc (POA) overená notárom a apostiláciou a nedatovaná rezignácia nominee riaditeľa stojí EUR 900 ročne.

Nominee akcionár (právnická osoba) vrátane Declaration of Trust a Instrument of Transfer of Shares stojí EUR 700 ročne.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net