Veľmi atraktívna lokalita pre založenie zahraničnej spoločnosti. Kanada, ktorá podpísala zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s viacej ako 90 krajinami, ponúka nerezidentom možnosť založenia niekoľko druhov spoločností.


Corporation

Tento typ spoločnosti zakladáme v provinciách Britská Kolumbia (BC) a Nový Brunšvik (NB). Spoločnosti musia predkladať účtovnú uzávierku a platiť daň z príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete. Corporation registrovaná v Britskej Kolumbii 25%, v Novom Brunšviku 26%. Založenie spoločnosti trvá 2-3 dni.

Spoločnosť musí mať aspoň jedného riaditeľa. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa. Akcie musia byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares). V prípadoch kedy nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionár môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Spoločnosť Vám pomôže vytvoriť Credit History v Kanade a nasledovne Vám môže pomôcť s prípadnou emigráciou do Kanady.


Limited Partnership (LP)

Tento typ spoločnosti (komanditná spoločnosť) zakladáme v provincii Ontário. Ide o jednoduchú spoločnosť, ktorá nemá povinnosť v Kanade predkladať účtovnú uzávierku ani platiť dane. Založenie spoločnosti trvá 1 deň.

Kanadská komanditná spoločnosť (LP) môže byť založená jedinou osobou, ktorá bude nielen komplementárom (General Partner) ale aj komanditistom (Limited Partner). V prípade potreby môžeme poskytnúť nominee (dosadeného) komplementára aj komanditistu.

Tento typ spoločnosti je veľmi populárny medzi vývojármi softwaru, webovými designérmi a poskytovateľmi IT služieb, ktorí ponúkajú služby zákazníkom v Kanade, USA a v Európe.


Extra-Provincial Company (EPC)

Pokiaľ potrebuje akákoľvek nekanadská spoločnosť (vrátane offshore spoločností) založiť pobočku alebo otvoriť bankový účet v Kanade, najlepším riešením je zaregistrovať túto spoločnosť ako „Extra-Provincial“ spoločnosť v provincii Ontário. Po registrácii spoločnosť obdrží ontáriskú licenciu s registračným číslom spoločnosti a získa tak status ontáriskej extra-provinciál spoločnosti, ktorý jej umožní zriadiť si v Ontáriu kanceláriu a otvoriť bankový účet.

Je dôležité si uvedomiť, že kanadská extra-provinciál registrácia nevytvára nový samostatný právny subjekt. Preto nekanadská spoločnosť registrovaná ako extra-provinciál spoločnosť v Ontáriu nemá v Kanade žiadne daňové povinnosti v prípade, kedy spoločnosť podniká mimo Kanadu. Pokiaľ má extra-provinciál spoločnosť obchodné aktivity na území Kanady, zdaní z tohto plynúce zisky sadzbou 26,5%.


Kanadskú spoločnosť je možnosť použiť pre účely daňovej optimalizácie ako agenta v zmluve o obchodnom zastúpení, v ktorom je hlavným dodávateľom/zadávateľom akákoľvek ďalšia spoločnosť, vrátane offshore spoločnosti.


Náklady na založenie spoločnosti v Kanade vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti, akciového certifikátu, pečiatka a doručenie kuriérom sú 2.650 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálne poplatky) sú 1,300 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net