Spoločnosť založená v Izraeli musí predkladať účtovnú uzávierku a platiť daň vo výške 26,5% (2015) zo zisku dosiahnutého kdekoľvek na svete za predpokladu, že je spoločnosť riadená z Izraela alebo je zisk realizovaný na území Izraela.

Izraelská spoločnosť musí mať aspoň jedného riaditeľa. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa. Akcie musia byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares). V prípadoch kedy nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionári môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Náklady aloženie spoločnosti v Izraeli vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú 6.000 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálne poplatky) sú 3.800 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net