Zvláštna správna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hongkong ležiacej na pobreží Juhočínskeho mora je významným ekonomickým a obchodným centrom. Hongkong aplikuje daň z príjmu vo výške 16,5% na zisky pochádzajúce z obchodov, ktoré sa uskutočňujú v Hongkongu. Spoločnosť, ktorá podniká v Hongkongu, ale dosahuje zisky v inom mieste, nemusí v Hongkongu platiť daň z príjmu. V Hongkongu sa neplatí daň z kapitálových príjmov, dividend ani úrokov.

Založenie spoločnosti prebehne väčšinou do týždňa od dodania vyplnenej a podpísanej objednávky, kópie pasu a kópie dokumentu s menom a adresou nie staršieho ako tri mesiace.

Náklady na založenie offshore spoločnosti v Hongkongu vrátane sídla, registračného agenta, sekretára, štandardných dokumentov spoločnosti, akciového certifikátu, pečiatky a doručenia kuriérom sú 2.700 EUR. Klient dostáva iba kópie dokumentov, originály musia zostať v kancelárii v Hongkongu. Notárske overenie a apostilácia kópií dokumentu stojí 1.000 EUR navyše. Vzhľadom k tomu, že väčšina klientov si pre HK spoločnosti otvára bankové účty v Hongkongu, notársky a apostilačne overené kópie nie sú v takom prípade potrebné.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, sekretár, poplatok miestnym úradom) sú 1.700 EUR.

Všetky spoločnosti v Hongkongu musia raz ročne podať auditovanú účtovnú uzávierku. Náklady sa pohybujú od 2.000 EUR vyššie podľa náročnosti.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net