Daňový raj obľúbený hlavne vďaka svojej polohe - v Európe. Spoločnosti neplatia žiadnu daň zo svojich príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete (mimo Gibraltár), ale musia raz do roka podať skrátenú účtovnú uzávierku. Založenie spoločnosti trvá približne týždeň a je vyžadovaná overená kópia pasu, doklad s menom a adresou nie starší ako tri mesiace, bankové referencie v angličtine, vyplnená a podpísaná objednávka.

Offshore spoločnosť registrovaná na Gibraltare musí mať aspoň jedného riaditeľa, ktorý môže byť akejkoľvek národnosti. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa.

Akcie musia byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares), akcie na doručiteľa (bearer shares) nie sú povolené. V prípadoch kedy z akéhokoľvek dôvodu nechcete v spoločnosti figurovať ako akcionári, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Náklady na založenie offshore spoločnosti na Gibraltáre vrátane sídla, registračného agenta, sekretára, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenie kuriérom sú 2.400 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú 1,200 EUR.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba 650 EUR ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba 650 EUR ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net