Spoločnosť registrovaná na Cypruse je ideálnym riešením pre podnikanie na území EU, ale aj kdekoľvek inde na svete. Cyprus je riadnym členom EU a miestne spoločnosti zdaňujú sadzbou 12,5%, čo je najnižšie zdanenie v EU. Požadovaný je minimálne jeden riaditeľ (fyzická alebo právnická osoba) a minimálne jeden akcionár (fyzická alebo právnická osoba). Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ alebo akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa alebo akcionára.

Požadovaná je vyplnená a podpísaná objednávka, kópia pasu a kópia dokumentu s menom a adresou nie staršieho ako tri mesiace.

Pokiaľ sú riaditeľmi spoločnosti v nadpolovičnej väčšine cyperskí nerezidenti, spoločnosť ako taká je na Cypruse považovaná za daňovo nerezidentnú a na Cypruse neplatí žiadnu daň z príjmu. Taká spoločnosť potom ale nie je schopná získať Certificate of Tax Residence (potvrdenie vydané cyperskými úradmi o tom, že všetky príjmy spoločnosti dosiahnuté kdekoľvek vo svete sú zdaňované na Cypruse). Z tohto dôvodu väčšina klientov využíva možnosť dosadiť do spoločnosti miestneho riaditeľa, aby mohla spoločnosť v prípade potreby získať Certificate of Tax Residence.

Náklady na založenie Cyperskej spoločnosti, sídlo v Nicosii, miestny sekretár, štandardné dokumenty overené apostilačne, akciový certifikát, pečiatka, hlavičkové papiere a doručenie kuriérom sú 2.500 EUR.

Náklady v ďalších rokoch, teda prenájom sídla, administration fee a miestny sekretár sú 1.800 EUR + Annual Levy 350 EUR.

Nielen rezidentné, ale aj nerezidentné spoločnosti musia raz ročne spracovať auditovanú účtovnú uzávierku. Náklady na prípravu, podanie a preklady sa pohybujú od 1.500 EUR vyššie podľa náročnosti.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee riaditeľ (fyzická osoba), jedna generálna plná moc (POA) overená notárom a apostiláciou a nedatovaná rezignácia nominee riaditeľa stojí 650 EUR ročne.

Nominee akcionár (právnická osoba) vrátane Declaration of Trust a Instrument of Transfer of Shares stojí 650 EUR ročne.

Ďalšie voliteľné služby: Registrácia DPH (VAT) 400 EUR.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net