Typický a veľmi populárny daňový raj zahŕňajúci cez 50 malých karibských ostrovov, ktoré sú zámorským územím Spojeného Kráľovstva. Na severe ostrovov leží Atlantický oceán a na juhu Karibské more. Spoločnosti neplatia žiadnu daň zo svojich príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete a nemajú povinnosť predkladať úradom účtovnú uzávierku. Založenie spoločnosti sa v poslednej dobe skomplikovalo kvôli zvýšeným požiadavkám BVI úradov na dôkladnejšie preverovanie klientov.

Offshore spoločnosť registrovaná na Britských Panenských Ostrovoch musí mať aspoň jedného riaditeľa, ktorý môže byť akejkoľvek národnosti. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa.
Akcie môžu byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares) alebo môžu byť vydané anonymné akcie na doručiteľa (bearer shares). V prípade akcií na doručiteľa musia zostať originály akciových certifikátov v úschove u registračného agenta na Britských Panenských Ostrovoch. Spoločnosť s akciami na doručiteľa môže slúžiť pre anonymné držanie podieľa v ďalších (napr. slovenských) spoločnostiach. Nevýhodou akcií na doručiteľa je problém s otvorením bankového účtu - väčšina bank účet odmietne otvoriť. V prípadoch kedy je bankový účet nutnosťou, ale zároveň nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Okrem Britských Panenských Ostrovov umožňujú akcie na doručiteľa už iba Marshallove ostrovy (celkom bez obmedzenia), Belize a Panama (obidve s nutnosťou uloženia akciových certifikátov u registračného agenta).

Náklady na založenie BVI offshore spoločnosti vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenia kuriérom sú EUR 1.800.

Náklady v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) sú EUR 1.600.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba EUR 650 ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba EUR 650 ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Uloženie akcií na doručiteľa EUR 400 ročne.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net