Typický a veľmi populárny daňový raj nachádzajúci sa na východnom pobreží Strednej Ameriky. Spoločnosti neplatia žiadnu daň z príjmov dosiahnutých kdekoľvek na svete a nemajú povinnosť predkladať úradom účtovnú uzávierku. Založenie spoločnosti je jednoduché a rýchle – väčšinou netrvá dlhšie ako 1-2 pracovné dni.

Belizská offshore spoločnosť musí mať aspoň jedného riaditeľa, ktorý môže byť akejkoľvek národnosti. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa. Akcie môžu byť vydané na konkrétneho akcionára (registered shares) alebo môžu byť vydané anonymné akcie na doručiteľa (bearer shares). V prípade akcií na doručiteľa musia zostať originály akciových certifikátov v úschove u registračného agenta. Spoločnosť s akciami na doručiteľa môže slúžiť pre anonymné držanie podieľa v ďalších (napr. slovenských) spoločnostiach. Nevýhodou akcií na doručiteľa je problém s otvorením bankového účtu - väčšina bank účet odmietne otvoriť. V prípadoch kedy je bankový účet nutnosťou, ale zároveň nechcete v spoločnosti figurovať ani ako akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) akcionára.

Okrem Belize umožňujú akcie na doručiteľa už iba Marshallove ostrovy (celkom bez obmedzenia), BVI a Panama (s nutnosťou uloženia akciových certifikátov u registračného agenta).

Náklady na založenie belizskej offshore spoločnosti vrátane sídla, registračného agenta, štandardných dokumentov spoločnosti overených notárom a apostiláciou, akciového certifikátu, pečiatky a doručenia kuriérom sú EUR 1,200.

Poplatok v ďalších rokoch (sídlo, registračný agent, paušálna daň) je EUR 700.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Nominee (dosadený) riaditeľ - fyzická osoba EUR 650 ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár - právnická osoba EUR 650 ročne (vrátane Declaration of Trust notársky overenej a apostilovanej)

Uloženie akcií na doručiteľa 400 EUR ročne.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net