Pre každú novo zakladanú spoločnosť zabezpečujeme automaticky sídlo (Registered Office). Na túto adresu potom v prípade potreby zasielajú poštu miestne úrady a my ju potom odovzdávame klientovi.

Pokiaľ by ste potrebovali na tejto adrese prijímať aj bežnú obchodnú korešpondenciu, ktorú potom chcete preposlať na vašu domácu adresu, prípadne naskenovať a poslať emailom alebo potrebujete cez túto adresu obchodnú korešpondenciu odosielať, je nutné zriadiť tzv. Virtual Office.

Službu Virtual Office poskytujeme vo všetkých krajinách, v ktorých zakladáme spoločnosti (okrem Marshallovych ostrovov a Gibraltaru), ale sme ju schopní zabezpečiť aj v ďalších krajinách ako sú Austrália, Bahamy, Čína, Juhoafrická Republika, Malta, Malajzia, Nový Zéland a Švédsko.

Základná cena je EUR 650 ročne a zahŕňa nasledujúce služby:

  • poskytnutie adresy, na ktorú vám bude chodiť pošta
  • príjem pošty na tejto adrese
  • preposielanie došlej pošty na vašu (domácu) adresu v intervaloch podľa vášho želania
  • odosielanie pošty z tejto adresy

Okrem ročného poplatku je tiež potreba si predplatiť minimálne 100 EUR zálohu na poštovné. Z tejto zálohy vám budú odrátané náklady na preposielanie/odosielanie pošty.

V niektorých lokalitách je možné za príplatok získať aj telefónne číslo so záznamníkom, vlastné (vyhradené) alebo spoločné telefónne číslo so sekretárkou, ktorá bude zapisovať a predávať vám prijaté odkazy, vlastné (vyhradené) alebo spoločné faxové číslo (faxy vám budú preposielané v dohodnutých intervaloch alebo automaticky), poprípade aj telefónne číslo, u ktorého budú všetky prichádzajúce hovory automaticky presmerované priamo k vám (na mobil alebo do vašej kancelárie na Slovensku). Poplatky a dostupnosť vyššie uvedených služieb sa líšia v závislosti od lokality. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net