Všetkým spoločnostiam ponúkame pomoc s výberom a otvorením účtu u vhodnej banky v Európe, Strednej Amerike, juhovýchodnej Ázii alebo na ostrovoch v Indickom oceáne. Internet banking v angličtine a medzinárodné platobné karty sú dnes samozrejmosťou.

Štandardnými požiadavkami bánk sú:

  • dokumenty spoločnosti vrátane apostilácie
  • popis činnosti spoločnosti – business plán

Od všetkých riaditeľov, splnomocnených osôb, akcionárov a finálnych vlastníkov spoločnosti:

  • overená kópia pasu
  • dokument s menom a adresou (napr. faktúra za telefón, plyn, elektrinu alebo vodu nie staršia ako tri mesiace)
  • bankové referencie (vydá na požiadanie banka, u ktorej máte vedený bežný účet)

Banky tiež chcú vedieť v akej mene chcete účet otvoriť, aký bude počiatočný vklad/prevod na účet, aký bude priemerný zostatok na účte, odkiaľ budú na účet prostriedky prichádzať a kam budú odchádzať.

Niektoré banky umožňujú otvoriť bankový účet korešpondenčne - bez osobnej prítomnosti klienta v banke, iné trvajú na tom, aby sa klient dostavil do banky osobne.

Náklady na otvorenie bankového účtu sa pohybujú od EUR 1.500 vyššie.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net