Upozornenia, týkajúce sa užívania obsahu stránok www.zahranicne-spolocnosti.sk prevádzkovaných spoločnosťou Afinex Group Ltd.

Vstupom na stránky www.zahranicne-spolocnosti.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. V opačnom prípade zoberte, prosím, na vedomie, že Vám nie je dovolené používať informácie, ktoré sa nachádzajú na našich stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk
Každý užívateľ vstupujúci na internetové stránky spravované spoločnosťou Afinex Group Ltd ich používa na vlastné riziko. Spoločnosť Afinex Group Ltd nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.zahranicne-spolocnosti.sk. Informácie z týchto prezentácií sú poskytované BEZ ZÁRUKY.
Spoločnosť Afinex Group Ltdnezodpovedá za žiadne škody, či už priamo alebo nepriamo, špeciálne či vzniknuté v spojitosti s užívaním www.zahranicne-spolocnosti.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo jej úplnej nefunkčnosti internetových stránok spravovaných Afinex Group Ltd.

Použitie informácií
Žiadna z informácií uvedená na www.zahranicne-spolocnosti.sk stránkach spravovaných spoločnosťou Afinex Group Ltd nie je ponuka, návrh na obchod ani odporučenie pre rozhodnutie, nie je to ani právne, daňové ani iné poradenstvo.


Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net