Zakladanie a správa spoločností

Pre porovnanie uvádzame náklady na založenie a prevádzku spoločností v prehľadnej tabuľke.

V cenách sú započítané všetky poplatky vrátane doručenia kuriérom až na váš stôl. Pokiaľ si objednáte spoločnosť napríklad v Belize, zaplatíte iba 1.200 EUR za kompletný servis v prvom roku a v ďalších rokoch potom budete platiť 700 EUR. Žiadne skryté poplatky.


Krajina Založenie V ďalších rokoch
Belize EUR 1,200 EUR 700
Britské panenské ostrovy EUR 1,800 EUR 1,600
Cyprus * EUR 2,500 EUR 1,800
Gibraltár EUR 2,400 EUR 1,200
Hong Kong * EUR 2,700 EUR 1,700
Írsko * EUR 2,200 EUR 1,100
Izrael * EUR 6,000 EUR 3,800
Kanada EUR 2,650 EUR 1,300
Maďarsko * EUR 2,400 EUR 850
Marshallove ostrovy EUR 1,500 EUR 1,200
Maurícius EUR 2,500 EUR 2,500
Panama EUR 1,150 EUR 950
Rakúsko * EUR 7,000 EUR 3,900
Švajčiarsko * EUR 14,000 EUR 9,000
Seychely EUR 1,000 EUR 850
Spojené arabské emiráty EUR 3,700 EUR 2,500
USA EUR 1,200 EUR 900
Veľká Británia * EUR 1,500 EUR 1,200

(*) V týchto krajinách je potreba podávať (auditovanú) účtovnú uzávierku. V prípade záujmu zabezpečíme licencovaným účtovníkom (audítorom). Náklady sa pohybujú od 1.500 EUR vyššie v závislosti od rozsahu.


Pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov ponúkame ďalej tieto služby:

Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba 650 EUR ročne
(vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej a nedatovanej rezignácie)

Nominee (dosadený) akcionár – právnická osoba 650 EUR ročne
 (vrátane Declaration of Trust)Bankové účty

Poplatky za bankové účty sú stanovované individuálne podľa náročnosti požiadavky klienta. Ceny sa pohybujú od 1.500 EUR vyššie.
Bližšie informácie viď. Bankovné účty

Virtuálne kancelárie

Základná cena je 650 EUR ročne.
Bližšie informácie viď. Virtuálne kancelárie

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net